Medlemskort

Medlemskort och medlemsmatrikel. Inom klubben fungerar ett nytt system angående medlemskort. Medlemskortet fungerar från oktober till september.
Någon frågar kanske varför medlemskort. Jo hela föreningens verksamhet bygger på
medlemsavgifter. Inga medlemsavgifter inga artister på onsdagsträffarna. Eventuellt överskott efter bokslut förbrukas vid någon aktivitet för medlemmarna eller förs över till nästa år.
Medlemsavgiften betalas till kassören i
samband med onsdagsmötena på vår expedition som har öppet 16:30-17:20. Följande onsdagsmöte kan Du hämta ut Ditt medlemskort. Medlemsavgiften är 15 euro per år. För 2019-2020 kan du betala in från och med den 1 oktober, då det nya kortet börjar gälla. Endast kontant betalning.
Medlemskortet skall Du ha synligt vid alla våra aktiviteter! I annat fall får Ni ursäkta oss om vi frågar efter medlemskort.

Du behöver också ha med medlemskortet om du vill nyttja någon av våra medlemsrabatter.