Medlemskort

Medlemskort och medlemsmatrikel. Inom klubben fungerar ett nytt system angående medlemskort. Medlemskortet fungerar från oktober till september.
Någon frågar kanske varför medlemskort. Jo hela föreningens verksamhet bygger på
medlemsavgifter. Inga medlemsavgifter inga artister på onsdagsträffarna. Eventuellt överskott efter bokslut förbrukas vid någon aktivitet för medlemmarna eller förs över till nästa år.
Medlemsavgiften betalas till kassören i
samband med onsdagsmötena eller på vår expeditionstid, tisdagar 14.00-15.15. Följande onsdagsmöte eller tisdag kan Du hämta ut Ditt medlemskort. Medlemsavgiften är 15 euro per år. För 2019 kan du betala in från den 10 oktober på onsdagsmötet. Endast kontant betalning.
Medlemskortet skall Du ha synligt vid alla våra aktiviteter! I annat fall får Ni ursäkta oss om vi frågar efter medlemskort.