Ordföranden

   

Hej Nordicos.                                                                 Almuñécar den 8 januari 2020

Livet har lärt mig att man ska inte ta allt för mycket, för givet. Jag vet inte om det har sin grund i att man varit kuvad under Jante eller om det kan beror på att man är försedd med en aning sunt bondförnuft. Det kanske finns lite av varje i en förväntansfull men aningen osäker ordförande. När jag drog ner hit till Almuñécar i början av oktober kändes det som det ska, lite osäkert men spännande i mina funderingar kring vad en ny säsong ska erbjuda.

Min trygghet finns i det lagarbete som redan under senvåren färdigställt höstens program, och i att möta det laget igen till en ny kreativ och spännande säsong och inte minst i glädjen över att ni tar för er av det som bjuds.

Vi fick ett par intressanta motioner till årsmötet i november, som styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med, och som jag tror kan skapa ökat intresse och engagemang för många. Det föreslogs ytterligare aktiviteter för de bollsäkra och motionssugna samt att vi bör öka vårt sociala engagemang i Almuñécar. Det senare består idag av att vi sponsrar specialgarn till vår stickeklubb Tina, som gör alster till prematurbarn som föds på BB i Motril samt att vi engagerar sjungande och dansande barn till våra aktiviteter. Vi tror oss nu ha funnit en väg till ett ökat socialt engagemang genom att samarbeta med Asociación de Mujeres en Solidaridad con Madres Solas, en ideell förening som hjälper, ofta misshandlade, ensamstående mödrar med barn. Jag kunde avläsa av er respons, när samarbetet strax före jul blev klart, att det finns ett stort intresse att skänka presenter och kläder till både vuxna och barn. Los Nordicos 500€, som beslutades på årsmötet, är där adresserade till hjälpmedel som glasögon, specialskor m.m. till barn i Almuñécar.

När vi nu entrar ett nytt decennium så känner jag att vi gör det med vinden i ryggen. Vi avslutade det förra med en termin där vi hälsade ett sjuttiotal helt nya och ett tjugofemtal återvändare välkomna som medlemmar. Jag ser framför mig att när vi i slutet av mars avslutar vårt aktiva verksamhetsår så har vi ett nytt old time high i medlemsstocken ett tecken så gott som något på att vårt lagarbete uppskattas.

Fortsätt att ta för er!

Önskar

Leif Håkansson