Ordföranden

   

Hej Nórdicos.                                                             Almuñécar den 7 oktober 2019.

Tankarna hos en ordförande inför en ny säsong är alltid kryddade i en mix av förväntningar och osäkerhet, en mix som gör en både vaken och lyhörd, en hälsosam mix skulle jag vilja säja, som lägger adrenalinhalten inför kommande aktiviteter på en skön nivå.

Ska vi motsvara aningen uppskruvade förväntningar bland både nykomna och välkända medlemmar. Ankomsten till värmen på höstkanten är ett förväntansfullt steg för alla, man vet sig lämna gråmulna höstdagar för strålande sol och lättsamma vardagar.

Vår uppgift är att passa in och underlätta, till en viss grad även underhålla, genom att krydda tillvaron med både önskade och överraskande aktiviteter.

När vi summerar det senaste verksamhetsåret ser jag att vi är särskilt tack skyldiga till 45 av våra medlemmar. Hjältar som ställt upp som ledare och som slitvargar där det behövts. Dessa hjältar kommer säkerligen att spilla sin glädje på andra som kommer att utöka styrkan till nästa års summering.

Om vi motsvarar de aningen uppskruvade förväntningarna, lyckas bibehålla adrenalinhalten på en skön nivå, ja då är jag säker på att både medlemstock  och hjältemod kommer att växa.

Nu är det upp till dej att ta för dej, det du kan av en skön säsong.

Önskar

Leif Håkansson