Tipspromenad

Tipspromenad 2019. Rätt svar på frågorna

Prislista

  1. Eivy Nilsson
  2. Kent Nilsson
  3. Ralph Nilsson
  4. Lennart Olofsson
  5. Lisa Olofsson

Närmaste resultat på utslagsfrågan: Anders Jonsson


START OCH MÅL
Marknadsplatsen vid Triumfbågen
lördagen  den 23 november 2019 med start mellan 11.00 – 11.45.

 Inlämning av tipskupong skall ske mellan  13.30 – 14.30.

KOSTNAD
1 euro per person betalas vid starten

ALLMÄNT
Promenaden är förlagd till i den  centrala delen av Almuñecar och på vissa ställen är det då lite backigt.
Vid regn inställs vandringen.
Medtag penna.