Årsmötet för Los Nordicos på hotell Viktoria, genomfördes utan några större problem, med vår erfarne årsmötesordförande Anders Liljroth. Ca 100 mötesdeltagare infann sig, och det bjöds på vin och tapas. Ulla Åsard öppnade Årsmötet och medlemmarna valde Anders till mötets ordförande medan Monica Dahlmark blev utsedd till sekreterare för mötet. Ulla läste upp verksamhetsberättelsen för föregående år. Resultat och balansraport redovisades och revisorerna föreslog ansvarsfrihet för sittande styrelse, vilket deltagarna godkände. 5 motioner var inlämnade bl. a. en om att medlemsavgiften för nästa verksamhetsår ska bestämmas på föregående års årsmöte, alltså detta årsmöte. Förslaget gick igenom med stor majoritet, dessutom föreslogs en höjning från 10 till 15 euro, som också bifölls av medlemmarna. Val av styrelse gick väldigt smidigt efter ett väl genomfört arbete av valberedningen, Svante Scott. Ny ordförande efter avgående Ulla Åsard valdes Eric Somogyi, vise ordförande Torsten Göransson, Kassör Ulla Britta Scott, Monica Dahlmark fortsätter som sekreterare. Övriga ledamöter Bo Dahlberg, Anita Palm och Evy Mårtensson. Supleanger, Gunilla Hampfalls, Elisabeth Tradefelt och Svante Scott. Något överraskande var valet av ny valberedning, som brukar vara den svåraste uppgiften, men det var snabt avklarat med tre nya namn i sammanhanget nämligen Bosse, Nils och Gretel. Ulla Åsard avtackades efter sex år som ordförande. Övriga avgående styrelsemedlemmar avtackades också.
Årsmöte Los Nórdicos AHN-CN Almuñécar 14 november 2012
Los Nórdicos Almuñécar Los Nórdicos Almuñécar Tillbaka till toppen