Los Nórdicos Almuñécar
Medlemskort och medlemsmatrikel Inom klubben fungerar ett nytt system angående medlemskort. Medlemskortet fungerar från årsmöte till årsmöte. Någon frågar kanske varför medlemskort. Jo hela föreningens verksamhet bygger på medlemsavgifter. Inga medlemsavgifter inga artister på onsdagsträffarna. Eventuellt överskott efter bokslut förbrukas vid någon aktivitet för medlemmarna. Medlemsavgiften betalas till kassören i samband med onsdagsmötena. Följande onsdagsmöte kan Du hämta ut Ditt medlemskort. Medlemsavgift, 15 euro för 2016 kan du betala in från den 7 oktober på onsdagsmötet Medlemskortet skall Du ha synligt vid alla våra aktiviteter! I annat fall får Ni ursäkta oss om vi frågar efter medlemskort. Medlemsmatrikel När du betalar medlemsavgift för 2016 och när du får ditt medlemskort då finns det en kod på medlemskortet som du kan slå in på vår hemsida och komma in på medlemsmatrikeln. Medlemsmatrikeln uppdateras veckovis och vill du ha papperskopia då kan du köpa den från den 1 mars 2016 till ett pris a 2 euro. Frågor kring medlemskort kan du ställa till kristina.johnson@telia.com  Styrelsen i Los Nórdicos
Los Nórdicos Almuñécar Tillbaka till toppen