Ordförande har ordet
Hej Nordicos. När nu dammet lagt sig efter vår rivstart och styrelsen fått både mandat och förväntningar, då finns utmaningen i att försöka hålla farten uppe och leverera. Rivstarten gav oss massor med tips som nu utgör bränsle till att förverkliga meningen med förening och vi brottas med att prioritera och sortera bland alla goda idéer. Av någon anledning leder tankarna till Povel Ramels Karl Nilsson som staplade bräder, ”en del var prima virke och dem lade jag för mig”! Ansvarsfördelningen mellan klubben och oss som enskilda medlemmar har under några år varit en i många avseenden tung och alltför dominerande fråga. Som jag ser det är klubben här för att skapa mötesplatser och främja socialt umgänge mellan medlemmar och mellan medlemmar och det spanska. Var och en av oss har självklart ett ansvar att ta hand om sig själv, som att med till exempel försäkringar och/eller det Europeiska sjukförsäkringskortet förvissa oss om tryggt omhändertagande om det oväntade inträffar. Klubben har ingen medlems- eller olycksfallsförsäkring. Med det sagt, vill jag återkoppla till att vi nu jobbar med fokus på att försöka förverkliga era önskemål om mötesinslag, om resor och utflykter, om vandringar, om fester, om möten med olika delar av det spanska samhället m.m. För att kunna ha så många järn som möjligt i elden samtidigt så är min målsättning att fördela olika ansvarsområden mellan styrelsens ledamöter, ordinarie så väl som ersättare och adjungerade och att ni som är intresserade av att hjälpa till ges möjlighet och hänger på. Rivstarten var nödvändig eftersom startsträckan var väldigt kort. Vi ska från årsmötet i november till mitten av december komplettera programmet fram till och med julavslutningen samt med era önskemål som grund skapa en intressant vårtermin. En utmaning som heter duga och som blir väldigt påtaglig då årsmötet fick göra flera fyllnadsval. Nu återstår en del formalia med kommunen och med banken till vilken vi fått god hjälp av den gamla styrelsen. Låt oss gemensamt tro på en god fortsättning på 2018. Leif Håkansson.
Almuñécar 2018-01-02
Los Nórdicos Almuñécar Los Nórdicos Almuñécar Tillbaka till toppen