Kortspel

                     Kortspel

Kortspelet har paus just nu men kanske återkommer om efterfrågan finns!

Vi spelar tillsammans fyra vid varje bord och det är du som
kommer som bestämmer vad som skall spelas.
Kortlekar finns att låna.

Vi spelar inte om pengar utan endast om äran att vinna!