Aktiviteter

Som medlem i Los Nórdicos får du

Delta på aktiviteter som anordnas av föreningen

Delta på resor/utflykter som anordnas av  föreningen.

Delta på fester och middagar, t.ex. vårfest och julfest, som anordnas av Los Nórdicos.

Tillgång till Los Nórdicos expedition, där du kan lösa medlemskort, betala resor och fester, eller bara komma förbi och prata lite.

Tillgång till Los Nórdicos bibliotek, där du kan låna (och lämna in) böcker.

Allt deltagande i Los Nórdicos aktiviteter sker på egen risk. Dvs att klubben påtager sig inget ansvar för vad som kan ske för en enskild person under ett arrangemang som klubben tagit initiativ till. Självklart försöker de som arrangerar en aktivitet att hjälpa till på bästa sätt om något skulle inträffa men Los Nórdicos tar inte på sig någon form av juridisk ansvar.