Spekulatorium

För Los Nórdicos medlemmar har vi nu startat en ny intressant mötesaktivitet, ett ”SPEKULATORIUM”, en fri översättning från Norge, där vår styrelsemedlem Anette Kamfjord, har mer än 10 års erfarenhet av denna mötesform.

En grupp av Los Nórdicos medlemmar träffas relativt regelbundet, med möten på hösten respektive våren, för att de är intresserade av att diskutera aktuella, filosofiska eller andra spännande ämnen som gruppen och den för tillfället mötesansvarige väljer. Man behöver inte vara med på alla träffar, men minst en per år för att kvarstå i gruppen.

Genom att ha en ordförande för mötet, någon som kort presenterar ämnet samt för en talarlista, kan allas synpunkter och erfarenheter bidra till förståelsen av det valda ämnet. Det är viktigt att poängtera att medlemmarna måste visa respekt för varandras synpunkter och att det inte finns något som är rätt eller fel.

Denna typ av möten har t.ex. drivits inom ramen för den skandinaviska föreningen Scand´Oc Club i Languedoc i Frankrike i 16 år. Ämnen som har diskuterats där är tex Humor, Konst, Ondska, Religion, Pandemins påverkan på framtiden, Gängkriminalitet och Mat. Det är lämpligt att vara max 12-15 personer, så att alla kan komma till tals. Mötesfrekvensen är preliminärt tänkt att vara, höst och vår, var 14 dag.

Mötena kommer att administreras via en WhatsApp grupp som Anette Kamfjord ansvara för. För deltagande vid ett möte kommer ”först till kvarn” att gälla.

Mötena förläggs på tisdagar, sen eftermiddag kl 17.30 och beräknas pågå i max 2 tim med efterföljande eftersnack över en tapas.

Anmälan till gruppen sker med namn och telefonnummer till almunecar@losnordicos.com, som vidarebefordras till Anette, för att bilda WhatsApp gruppen.

Ämnet för ”SPEKULATORIUM” tisdagen den 7 mars 2023, blir Sannhet/Sanning, och presenteras kort av Anette som också blir ordförande för mötet.

Plats: Restaurang Arrayanes, frukostmatsalen (där bingo aktiviteten också hålls på tisdagarna)

Nästa möte: Tisdagen den 7 mars, 2023 kl 17.30. Max 2 timmar.

Kostnad: För vatten om så önskas

Anmälan av intresse för att vara med i gruppen samt ev för deltagande på möten sker via mail till almunecar@losnordicos.com