Spekulatorium

För Los Nórdicos medlemmar har vi nu startat en ny intressant mötesaktivitet, ett ”SPEKULATORIUM”, en fri översättning från Norge, där vår styrelsemedlem Anette Kamfjord, har mer än 10 års erfarenhet av denna mötesform.

En grupp med Los Nórdicos medlemmar träffas relativt regelbundet, med möten på hösten respektive våren, för att de är intresserade av att diskutera aktuella, filosofiska eller andra spännande ämnen som gruppen och den för tillfället mötesansvarige väljer. Man behöver inte vara med på alla träffar, men minst en per år för att kvarstå i gruppen.

Genom att ha en ordförande för mötet, någon som kort presenterar ämnet samt för en talarlista, kan allas synpunkter och erfarenheter bidra till förståelsen av det valda ämnet. Det är viktigt att poängtera att medlemmarna måste visa respekt för varandras synpunkter och att det inte finns något som är rätt eller fel.

Ämnen som kan diskuteras är tex Humor, Konst, Sanning, Ondska, Religion, Gängkriminalitet och Mat. Max 15 personer, så att alla kan komma till tals. Mötesfrekvensen är tänkt att vara, höst och vår, var 14 dag.

Mötena administreras via en WhatsApp grupp som Anette Kamfjord ansvara för. För deltagande vid ett möte kommer ”först till kvarn” att gälla.

Mötena förläggs på tisdagar kl. 17.00 och beräknas pågå i max 2 tim med efterföljande eftersnack över en tapas.

Anmälan till gruppen sker med namn och telefonnummer till almunecar@losnordicos.com, som vidarebefordras till Anette, för inbjudan till WhatsApp gruppen.

Plats: Hotel Playa San Cristobal

Nästa möte: 19 mars kl. 17.00 blir det ”mat” som ska diskuteras.

Kostnad: För det man själv väljer att beställa att dricka.