Styrelsen

Nedre raden från vänster: Helena Molin Valdes ordförande, Anette Kamfjord ledamot, Jan Lengsqvist vice ordförande, Lars Josefsson suppleant,

Mitten: Ann-Marie Bönström ledamot.

Bakre raden från vänster: Helen Bringeland kassör, Lise-Lotte Berggren sekreterare, Curt Carlsson ledamot.

Saknas på bilden: Irene Sørensen suppleant, Betty Engdahl suppleant.

Så jobbar vi i Styrelsen.