Så jobbar vi i styrelsen

 

I år består styrelsen av 11 personer med olika titlar. Alla ledamöter och ersättare kallas till styrelsemötet ca 1 gång per månad, ibland något tätare om verksamheten kräver det. Dock har vi ett sommarlov mellan April-September då inga fysiska möten äger rum.
Vår strävan är att fördela allt jobb som skall göras något så när likvärdigt mellan alla medarbetare utifrån kompetens och egen vilja.
Det mesta arbetet sker i mindre grupper som oftast leds av en styrelsemedlem som rapporterar tillbaka till styrelsen på möten där alla beslut angående verksamheten tas. Du kan läsa mer om detta arbete på sidan ”Arbetsgrupper”.
Som styrelsemedlem förväntas du att delta så mycket du kan på styrelsemötena. Dessutom ingår arbete på vår expedition som är öppen 1-2 gånger i veckan. Här gör vi ett schema så att alla inte deltar samtidigt.
På expeditionen arbetar vi bland annat med medlemshanteringen dvs betalning och ansökan om medlemskort. Försäljning av drinkbiljetter och andra arrangemang som kräver betalning.
Vi önskar också att du som styrelsemedlem deltar i större arrangemang som tex Julfest och Vårfest om du har möjlighet.
Det är såklart inte alltid möjligt då de flesta av oss inte är fastboende här utan åker liten fram och tillbaka mellan våra ”hem”. Det är inget krav att du måste vara här hela säsongen för att vara med i styrelsen. En del av arbetsuppgifterna går även att göra digitalt.

Är du intresserad av att veta mer kan du kontakta någon av oss som nu är styrelsemedlemmar eller maila till almunecar@losnordicos.com

Vår valberedning arbetar ständigt intensivt för att hitta nya personer som vill vara med och jobba i styrelsen för att utveckla föreningen och hålla skutan flytande.
Valberedningen består av Kirsti Håkansson, Bo W Olsson och Jan Lengqvist, det går bra att kontakta dem också direkt:

kirstihakansson@hotmail.com
lengqvist@hotmail.com
bo.we.olsson@telia.com