Reseberättelse – fiskehamnen Motril

5, 7, 12 & 14 mars

Fyra fantastiskt fina utflykter till fiskehamnen i Motril med totalt 61 deltagare (+2 ansvariga guider från Los Nórdicos vid varje utflykt). Guiden Ángeles Lopez Cano med bakgrund i en fiskarfamilj, berättade med stor passion om fiskarna, båtarna och livet som fiskare idag. Vi fick även se hur fiskebåtarna levererade sin fångst till fiskauktionen där dagens fångs såldes. Kvällen avslutades med att deltagarna fick avsmakade den pinfärska dagsfångsten på fiskarnas egen restaurang på kajen.

Till hösten 2024 blir det fler utflykter till fiskehamnen om intresse finns.