Info Sveriges Konsulat

Det här kan vi göra på konsulatet i Malaga

  • Ge råd om hur man för över pengar från egna konton.
  • Kontakta anhöriga, försäkringsbolag, läkare, bank och myndigheter i Sverige.
  • Vägleda i kontakten med lokala myndigheter.
  • Ge information, råd och stöd i en större krissituation.
  • Ge ett ekonomiskt lån för att kunna återvända till Sverige i en nödsituation när alla andra möjligheter är uttömda.
  • Vid ett frihetsberövande (gripen av polis eller hamnar i fängelse) bevaka att det finns en offentlig försvarare och begära att få göra ett besök i fängelset, anhöriga kan kontaktas av konsulatet om så önskas.
  • Vid dödsfall i utlandet hålla kontakt med anhöriga och hjälpa till med praktiska frågor.

Andra ärenden som ingår i vårt ansvarsområde

  • Utfärdande av provisoriskt pass.
  • Utlämnande av pass, nationellt ID-kort eller körkort.
  • Registrering av nyfödda barn där någon av föräldrarna är svensk.
  • Akut sjukdom.
  • Röstmottagning.
  • Underteckna levnadsintyg.

Det här kan vi inte göra

  • Utfärda ordinarie pass
  • Hjälpa till med bank-, tolk- eller översättningsservice
  • Betala skulder, borgen, böter eller advokat
  • Erbjuda information om boende, uppehälle eller annat som är av intresse för semesterresan
  • Bekosta hemtransport av kista/urna
  • Påverka andra länders in- och utresebestämmelser om man nekas in- eller utresa
  • Ingripa i andra länders rättsprocesser 

Kontaktuppgifter:
SVERIGES KONSULAT I MALAGA
Måndag – Fredag 10.00-13.00
Calle Córdoba 6, 5 tr
29001 MÁLAGA

malaga@consuladosuecia.com
Telefon: +34 952 604 383
Fax: +34 952 604 458

Telefontider: måndag-fredag 10.00-13.00.

Information om helgdagar finns på Spanien – Sweden Abroad

Utrikesdepartementet
Om man som anhörig i Sverige behöver information inom konsulatets ansvarsområde, bör man först och främst kontakta Utrikesdepartementets konsulära avdelning i
Stockholm Telefon: +46 8 405 10 00

Sveriges ambassad i Madrid               Telefon: +34 91 702 20 00


Föreningen gästades av Svenska Konsulatet i Malaga den 15/1 2020
Konsul Isabel Pascual Villamor (till vänster på bilden) och kanslist Réka von Pálffy (till höger)