Arbetsgrupper

Vill du engagera dig i vår förening?

Vi är idag ca 400 medlemmar som stadigt ökar. Vi har en styrelse som försöker förnya föreningen för att passa medlemmar i alla olika åldrar. En viktig del i detta arbete är att involvera flera medlemmar med nya idéer i våra arbetsgrupper.

Nedan kommer en sammanfattning av det jobb som görs idag och som vi vill utveckla tillsammans med dig som medlem. Du behöver inte vara med i styrelsen för att engagera dig i någon arbetsgrupp.  Du behöver heller inte vara här hela vintern utan deltar då du har möjlighet, en viss del av arbetet kan ju även göras digitalt på distans.

Är du intresserad av att vara med i någon grupp är du välkommen att kontakta någon av oss i grupperna eller maila till almunecar@losnordicos.com

Programgruppen– ansvarar för ”Onsdagskvällarna” det vill säga hittar föreläsare, musikunderhållning och annat som dessa kvällar kan innehålla. Bokar och genomför dessa kvällar.
Gruppen består idag av: Ann-Marie Bönström, Cecilia de Govia och Silvana Skoglund.

Boulegruppen– Ansvarar för boulespel och banor kontinuerligt två gånger i veckan. Planerar och genomföra tävlingar med förtäring och tilltugg.

Gruppen består idag av: Jan Lenqvist och Ralf Holmström.

Biblioteksgruppen– Hålla lokalen öppen när vi har möjlighet till detta. Ansvara för ordningen i biblioteket, rensa och gallra bland böcker. Förslag finns att eventuellt öppna ett internetkafé någon gång i månaden. Där vi kan hjälpas åt med den digitala snårskogen.
Gruppen består idag av: Irené Soerensen, Ulla Åsard, Ingrid Forsman

Golfgruppen– Planerar och genomför spel och tävlingar. Avslutningsfest efter varje säsong.  Uppdatering av golfen på hemsidan.
Gruppen består av- Jan-Erik Dahlqvist, Göran Åsard och Lennart Olofsson

Tipspromenad– Planera en årlig tipspromenad med frågor ikring Almuñécar, normalt i november. Ta emot betalning och ansvara för priser.
Gruppen består idag av: Ralf Holmström och Elisabeth Holmström.

Julmarknadsgruppen– Kontakt med kommunen och planering av julmarknaden. Planerar och fördelar arbetet. Inköp av förtäring.
Gruppen består idag av: Ann-Marie Bönström, Betty Engdahl och Anette Kamfjord.

Bingogruppen- En gång i veckan arrangera bingospel. Inköp av vinster och bingobrickor.
Gruppen består idag av: Leif Håkansson, Kirsti Håkansson, Lennart Olofsson, Jan Lengqvist och Sylve Einarsson

Stickeklubben Tina- En gång i veckan samla alla som vill, för gemensam stickning och virkning. Inköp av garn och kontinuerlig leverans till sticksugna. Leverans av filtar och dylikt till Motrils sjukhus några gånger per år. Eller till Madre Solas om något stickats till dem.
Gruppen består idag av: Kirsti Håkansson.

Lotterigruppen- Inköp av vinster och lotteri ringar. Försäljning och dragningar på onsdagskvällar.
Gruppen består idag av: Curt Carlsson

Madres Solas- Kontakt med föreningen och uppföljning av lämnat bidrag. Eventuella extra insamlingar utifrån deras behov.
Gruppen består idag av:  Ulla Kihlfors, Helena Molin Valdes och Ann-Marie Bönström.