Stadgar

Målsättning och aktiviteter

Föreningen är kulturell och social, ideell (utan vinstmål) samt religiöst och politiskt oavhängig.

Föreningens syften:

    • Främja ömsesidig kunskap och vänskap mellan spanjorer och nordbor.
    • Genomföra aktiviteter som speglar de olika nordiska kulturerna.
    • Hjälpa och informera medlemmarna.

Los Nórdicos AHN-CN stadgar