Anvisningar för Los Nórdicos vandringsguider

Deltagare deltar på egen risk och under eget ansvar. Din roll som guide innebär att du agerar för att bidra till en säker och trevlig vandring för deltagarna. Guidningen sker parvis där ni själva bestämmer vem som leder och vem som går sist (eller om ni alternerar).

Förbered turen genom att
   • Rekognosera turen i förväg. Gå turen tillsammans och logga den med GPS via klocka eller GaiaGPS. Bedöm ansträngning och svårighetsgrad, samt tidsåtgång från starten i Almuñécar till när ni är tillbaka. Bestäm också lämplig plats för eventuell matpaus. Los Nórdicos ersätter ”bensinpengar” med € 2/mil om bil används för rekognosering.
   • Skapa anmälningsformulär i JotForm för turen, om den har ett begränsat deltagarantal.
   • Turen ska annonseras på Los Nórdicos Facebook-sida och på www.losnordicos.se.
   • Ladda ner deltagarlistan till era telefoner.
   • Google gärna fram fakta om platsen för vandringen som ni kan återberätta för deltagarna under vandringen.
Genomför turen
   • Kontrollera närvaron vid samlingen mot deltagarlistan.
   • Påminn vid behov att passagerare ska betala ”bensinpengar” till bilägarna.
   • Samla deltagarna vid startplatsen för vandringen och berätta vilken av er som går först respektive sist.
   • Ha koll på deltagarna under vandringen för att anpassa tempo och pauser. Kom ihåg att den som kommer sist till en paus också behöver hämta andan så fråga deltagarna om de har vilat tillräckligt för att fortsätta.
   • Bestäm med deltagarna om vandringen ska avslutas direkt efter vandringen eller vid samlingsplatsen i Almuñécar.
Om olyckan är framme

Det är många händelser som kan inträffa under en vandring från att deltagaren inte orkar längre till allvarlig skada i samband med någon form av olyckshändelse.

Under de medelsvåra och svåra vandringarna ska en av guiderna ha med sig en sjukvårdslåda och bägge ha mobiltelefoner.

Guiderna har ansvar för att initiera och genomföra åtgärd för att säkerställa bästa lösning av inträffad händelse. Det kan vara naturligt att övriga vandringsledare ställer sig till förfogande för att genomföra nödvändiga åtgärder.

Åtgärden som kan behövas är beroende på händelsens art. Guider bör ha kunna hjärt-lung-räddning. Los Nordicos ska erbjuda guider kurser och repetitioner i hjärt-lung-räddning.

Vid återgång till Almuñécar eller annan överenskommen plats ska alltid minst två ur gruppen, varav en av guiderna, följa med den som behöver avbryta vandringen. Dessa bör ha säkerställt att dryck och mat finns om återgången tar längre tid. Återgången kan lösas på olika sätt. Antalet medföljare beror på hälsotillståndet hos den om behöver avbryta:

   1. Kan deltagaren gå själv med eget sällskap eller helst minst två ur gruppen till utgångspunkten eller Almuñécar ?
   2. Vilken/vilka vägar är bäst att använda för återgången?
   3. Hittar deltagaren och dennes grupp vägen tillbaka?
   4. Finns bil tillgänglig för återfärd?
   5. Vid skada som vid senare tidpunkt kräver läkarbesök: Hur kan vi transportera den skadade till närmaste väganslutning? Kan vi få fram egen bil?
   6. Vid skada som kräver läkarkontakt på plats/dödsfall: Hur snabbt behövs läkarkontakt? Vilken position har vi? Kan vi nå område med mobiltäckning, för att nå 112 eller 061 (ambulansen direkt)? Vem kan tillräckligt med spanska/engelska? Vilka söker den kontakten? Hur sköts kontakten med gruppen runt den skadade?

Om de återgående gör ändringar i den överenskomna återgången ska detta beslut kommuniceras mellan de två guiderna.

Nedan listas ett antal händelser som behöver åtgärd
Händelse Status Åtgärd
Deltagare är utmattad Saknar mat/dryck Kan någon avstå det som saknas?
Orken är slut Återgång
Deltagare har skadat sig lätt Skadan kan åtgärdas med omplåstring/bandagering Gör omplåstring
Bedömning att deltagaren kan fortsätta vandringen med planerad tidsåtgång Fortsätt
Bedömning att deltagaren inte kan fortsätta vandringen med planerad tidsåtgång Återgång
Deltagaren har skadat sig allvarligt Omplåstring/bandagering räcker inte Kolla om kunnande finns i gruppen och be denne vara behjälplig och genomför lämplig åtgärd