Årsmöte

Handlingar inför årsmöte 2021

Välkomna till årsmöte!
Onsdagen den 17 november 2021
Här kommer dokumentation att anslås inför mötet.

Kallelse

 


Handlingar som tillhör föregående år 2020-2021

Mötet kunde inte genomföras på grund av pågående pandemi.

Årsmötesprotokollet från 20191113

Revisionsberättelse från föregående år

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och budgetförslag

Inventarielista

Revisionsberättelse innevarande år

Valberedningens förslag

Medlemmarnas motioner