Info Sveriges Konsulat

Det här kan vi göra på konsulatet i Malaga

 • Ge råd om hur man för över pengar från egna konton.
 • Kontakta anhöriga, försäkringsbolag, läkare, bank och myndigheter i Sverige.
 • Vägleda i kontakten med lokala myndigheter.
 • Ge information, råd och stöd i en större krissituation.
 • Ge ett ekonomiskt lån för att kunna återvända till Sverige i en nödsituation när alla andra möjligheter är uttömda.
 • Vid ett frihetsberövande (gripen av polis eller hamnar i fängelse) bevaka att det finns en offentlig försvarare och begära att få göra ett besök i fängelset, anhöriga kan kontaktas av konsulatet om så önskas.
 • Vid dödsfall i utlandet hålla kontakt med anhöriga och hjälpa till med praktiska frågor.

Andra ärenden som ingår i vårt ansvarsområde

 • Utfärdande av provisoriskt pass.
 • Utlämnande av pass, nationellt ID-kort eller körkort.
 • Registrering av nyfödda barn där någon av föräldrarna är svensk.
 • Akut sjukdom.
 • Röstmottagning.
 • Underteckna levnadsintyg.

Det här kan vi inte göra

 • Utfärda ordinarie pass
 • Hjälpa till med bank-, tolk- eller översättningsservice
 • Betala skulder, borgen, böter eller advokat
 • Erbjuda information om boende, uppehälle eller annat som är av intresse för semesterresan
 • Bekosta hemtransport av kista/urna
 • Påverka andra länders in- och utresebestämmelser om man nekas in- eller utresa
 • Ingripa i andra länders rättsprocesser 

Kontaktuppgifter:
SVERIGES KONSULAT I MALAGA
Måndag – Fredag 10.00-13.00
Calle Córdoba 6, 5 tr
29001 MÁLAGA

malaga@consuladosuecia.com
Telefon: +34 952 604 383
Fax: +34 952 604 458

Information om våra helgdagar finns på  swedenabroad.com/madrid

Utrikesdepartementet
Om man som anhörig i Sverige behöver information inom konsulatets ansvarsområde, bör man först och främst kontakta Utrikesdepartementets konsulära avdelning i
Stockholm Telefon: +46 8 405 10 00

Sveriges ambassad i Madrid               Telefon: +34 91 702 20 00